จนไม่จริงโดนแน่! กยศ. แจ้งใครกู้เงินไปผ่อนไอโฟน-ใช้ฟุ่มเฟือย ระวังโดนเลิกสัญญา!!


จากกรณีที่ แฟนเพจ Drama-addict ได้พูดถึงเรื่องเงินกู้ กยศ. ว่า มีพวกที่บ้านไม่ได้จนจริง ๆ แต่มากู้ พอได้เงินมาก็เอาเงินไปดาวน์มอเตอร์ไซค์ เอาไปซื้อไอโฟน เอาไปใช้จ่ายนู่นนี่ไม่ได้เอามาจ่ายค่าเรียน เพราะไม่ได้จนจริง ๆ พร้อมกับตั้งคำถามถึง กยศ. ว่า “ถ้าเราเจอพวกจนไม่จริง แต่ใช้ลูกเล่นตุกติกเพื่อกู้ กยศ. นี่ควรทำไงดี”

ล่าสุด วันที่ 30 ตุลาคม 2560 กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ได้ชี้แจงว่า การกู้ยืม กยศ. มีเกณฑ์พิจารณาหลายด้าน ได้แก่ รายได้ครอบครัว ผลการเรียนดี ทำจิตอาสาไม่น้อยกว่า 36 ชั่วโมงเป็นต้น โดยในสาระสำคัญของสัญญากู้ยืมต้องมีผู้รับรองรายได้ครอบครัวของผู้กู้ยืม หากภายหลังจากนักเรียน นักศึกษาได้รับอนุมัติการกู้ยืมแล้ว กองทุนพิสูจน์ได้ว่าผู้กู้ยืมขาดคุณสมบัติหรือนำเงินไปใช้ผิดประเภท กองทุนมีสิทธิดำเนินการบอกเลิกสัญญากู้ยืม และเรียกคืนเงินกู้ยืมพร้อมดอกเบี้ยได้ทันทีerror: Content is protected !!